راه طی شده

دست نوشته های سیاسی و فرهنگی سمیرا خطیب زاده

راه طی شده

دست نوشته های سیاسی و فرهنگی سمیرا خطیب زاده

راه طی شده
"و حالا از یک راه طی شده با شما حرف می‌زنم.
سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده‌ام. البته آنچه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود او است، اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می‌شود. حقیر اینچنین ادعائی ندارم اما سعی‌ام بر این بوده است"
نوشته شهید سید مرتضی آوینی
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

زیباترین آغازها

و بی نام " او" هر کار که آغاز کنی نیمه تمام ماند؛

بی نام " او" هر نوشته که بنویسی به خط پایان نرسد!

"خدا"ست که به کلمات جان می دهد تا در کنار هم جملگی معنی یابند و جملات در کنار هم سخنی نو در اندازند؛

پس ای کاش قلم هایمان که نه، تمام قدم هایمان در زندگی خدایی باشد!

 و رنگ "خدا" زیباترین رنگ هاست، اگر این رنگ را آزموده باشی!

پس                                            "بسم الله الرحمن الرحیم"

با نام "خدا" آغاز می کنم که زیباترین نامهاست.

از "خدا" می خواهم به واژه هایم عصایی بدهد تا برخیزند و جرئتی تا کلام حق را بگویند.

نیک می دانم اگر او نباشد، عاقبت هیچ کارمان بخیر نمی شود. پس با نام او آغاز می کنم که زیباترین آغازهاست...