راه طی شده

دست نوشته های سیاسی و فرهنگی سمیرا خطیب زاده

راه طی شده

دست نوشته های سیاسی و فرهنگی سمیرا خطیب زاده

راه طی شده
"و حالا از یک راه طی شده با شما حرف می‌زنم.
سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار مانده‌ام. البته آنچه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود او است، اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می‌شود. حقیر اینچنین ادعائی ندارم اما سعی‌ام بر این بوده است"
نوشته شهید سید مرتضی آوینی
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

اولین نوشته ای که از من چاپ شد در روزنامه کیهان بود سال 1387، آن هم در صفحه 14 که جزء صفحات ویترینی کیهان محسوب می شد.

بی شک جرئت نوشتن و موفقیت هایم را مدیون بهره ها و تجربه هایی هستم که از آنجا فراگرفته ام.

موضوع یادداشتم نقدی بر مراسم سالگرد شهید آوینی بود که اتفاقا سرو صدای زیادی هم کرد. چرا که به مزاق خیلی ها !! خوش نیامد. از آن موقع مطلب زیاد نوشته ام، اما قبل از هر نوشتنی سعی کرده ام دو چیز را راضی کنم، یکی خدا و دیگری دلم (البته به شرط نداشتن منافات با اولی).

 عنوان "راه طی شده" هم ، کنایه های بسیار دارد از همه آن چیزهایی که به آنها علاقه دارم یا به عبارت بهتر مدیونشان هستم که در صدر همه آنها

                           سید شهیدان اهل قلم "شهید سید مرتضی آوینی" است.

بر اساس فرمان دلم قلمی می زنم از دین، فرهنگ و سیاست و اجتماع و هر چیز دوست داشتنی دیگر، باشد که مورد قبول افتد.